Các thủ tục khi khám chữa bệnh 2019 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

1. Khám bệnh khi có bảo hiểm y tế có những bước cụ thể ra sao?

– Ở nhà G tầng 1 quầy hướng dẫn có bán sổ y bạ bạn cần lấy số thứ tự và mua sổ tại đó.

– Bảo hiểm y tế cần được thực hiện đầy đủ thủ tục và tại quầy số 21 và 22 bệnh nhân sẽ lấy phiếu khám tại đó.

– Khi đã có đầy đủ sổ và đến lượt vào khám thì bệnh nhân sẽ khám bệnh ở nhà A phòng số 6.

– Bệnh nhân trong trường hợp được chỉ định phải làm xét nghiệm hoặc phải siêu âm thì cần phải làm thủ tục bảo hiểm y tế ở quầy số 21 và 22.

– Bệnh nhân được các bác sĩ khám xong và có chỉ định phải siêu âm sẽ đến phòng siêu âm ở tầng 1 nhà H để lấy phiếu rồi chờ đến lượt và siêu âm tại phòng có ghi trên lá phiếu đó.

– Đối với bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm lấy máu và bệnh phẩm ở đơn vị lấy máu và bệnh phẩm sẽ tập trung tầng 1 nhà A sau đó đợi lấy kết quả ở nơi trả kết quả xét nghiệm. Tại phòng khám mà các bệnh nhân khám thai khám sẽ là nơi trả kết quả xét nghiệm.

– Bác sĩ khám bệnh sẽ là người đọc kết quả siêu âm và những kết quả xét nghiệm của bệnh nhân để từ đó kê đơn thuốc phù hợp hoặc hẹn tái khám hoặc là sẽ chuyển bệnh nhân đến những buổi khám chuyên khoa và khám hội chẩn.

– Những người bệnh phải nhập viện cần quay lại quầy kính số 21 và 22 để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết để nhập viện. Các bệnh nhân được kê đơn thuốc sẽ cầm đơn thuốc đó ra quầy số 3 hoặc số 4 để trả tiền sau đó cần quay lại quầy 21 và 22 lấy lại thẻ bảo hiểm và được hướng dẫn tiếp để lấy thuốc.

Sau khi đã đóng tiền đầy đủ bệnh nhân sẽ lấy thuốc theo diện có bảo hiểm y tế tại khoa dược tầng 2 nhà G.

– Khi đã xong hết các việc khám bệnh thì người bệnh sẽ quay lại quầy số 21 và số 22 để làm các thủ tục về bảo hiểm y tế sau đó lấy lại thẻ bảo hiểm y tế của mình.

>>> Xem thêm : bệnh viện phụ sản trung ương 2 – Có bảo hiểm và không bảo hiểm 2019 thì quy trình khám bệnh thế nào?

2. Đối với bệnh nhân khám ở khoa khám bệnh

– Tương tự như với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm các bệnh nhân sẽ đến lấy số khám và sẽ mua sổ y bạ tại tầng 1 nhà G tại bàn hướng dẫn.

– Người bệnh sẽ đi đến các quầy kính để lấy phiếu khám sau đó là mua hóa đơn khám bệnh theo số thứ tự của mình.

– Số phòng được ghi trên phiếu khám là phòng khám mà bệnh nhân sẽ đi đến đó để khám.

– Những người bệnh được chỉ định xét nghiệm hoặc siêu âm sẽ di chuyển lại đến bàn hướng dẫn lúc đầu để lấy phiếu số thứ tự và chờ để mua hóa đơn.

– Với bệnh nhân cần được siêu âm sẽ đến phòng lấy số siêu âm tại tầng 1 nhà H và đến siêu âm tại phòng siêu âm được ghi trên phiếu đã lấy.

– Với những bệnh nhân cần phải xét nghiệm sẽ đến tầng 1 nhà A để lấy máu và bệnh phẩm tại đơn vị lấy máu và bệnh phẩm ở đó và sẽ đợi lấy kết quả tại vị trí trả kết quả. Tại nơi phòng khám lúc đầu của các bệnh nhân đến để khám thai sẽ được trả kết quả tại đó.

– Với kết quả được trả thì bác sĩ sẽ trực tiếp đọc kết quả cho bệnh nhân và kê đơn thuốc hoặc hẹn tái khám nếu cần thiết hoặc trường hợp khác là chuyển bệnh nhân đến khám chuyên khoa khám hội chẩn. Với những bệnh nhân phải nhập viện sẽ cần làm theo các hướng dẫn chi tiết của nhân viên y tế tại bệnh viện.

>>> Xem thêm: Dinh dưỡng & đời sống – Những người mới cần tham khảo các quy trình để biết cách khám bệnh

About The Author

Reply