Bạn Có Sao La Hầu Ở Nhà số 10

Bạn Có Sao La Hầu Ở Nhà số 10

Việc Bạn Có Sao La Hầu Ở Nhà Số 10 Và Kế Đô Ở Nhà Số 4 Nói Lên Điều Gì

Bạn có vị trí La Hầu ở Nhà số 10 và Kế Đô ở Nhà số 4. Trong tử vi của bạn, đây là trục mang lại sự tập trung cho các lĩnh vực khác nhau của đời sống cộng đồng và thế giới riêng tư. Là một phe đối lập chiêm tinh, liên minh này đối nghịch thế giới bên trong và bên ngoài và buộc bạn phải tìm kiếm sự cân bằng có ý nghĩa giữa cả hai trong suốt cuộc đời mình. Xu hướng tự nhiên của bạn có thể dễ dàng tồn tại ở nhà, riêng tư và liên quan tới gia đình bạn; Tuy nhiên câu chuyện chiêm tinh này làm nổi bật tầm quan trọng của vai trò của bạn trên thế giới và khuyến khích bạn tập trung vào con đường nghề nghiệp của bạn. Ý nghĩa sẽ được tìm thấy bên ngoài các vùng lân cận gia đình, chứ không phải bên trong.

Con Đường Sự Nghiệp

Mặc dù bạn có thể thấy khó khăn hoặc khó chịu, nhưng cần phải nỗ lực để phát triển con đường sự nghiệp của bạn. Nếu bạn suy nghĩ về nó, bạn thiên phú về cảm giác an toàn và có cơ sở vững chắc, vì vậy đã đến lúc bạn phải mang cái tôi của mình ra ngoài thế giới. Khi bạn quản lý công việc này, bạn sẽ nhận được sự thừa nhận và khen ngợi. Nếu không có thử thách chính mình để tìm con đường sự nghiệp bạn có nguy cơ không phát triển tiềm năng của bạn trong thế giới. Bạn có tham vọng mạnh mẽ và bạn sẽ không hài lòng với cảm giác đạt được.

Khả Năng Đứng Trước Công Chúng

Cuộc sống cần đổi cách sống đang chờ bạn trong phạm vi công cộng, nhưng bạn cần biết điều này sẽ không can thiệp vào nhu cầu an toàn của bạn. Bạn có khả năng bẩm sinh đứng trước công chúng mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và sự riêng tư của bạn. Bạn có thể cảm thấy thoải mái với vai trò gia đình của mình, bạn cần phải tìm ra trách nhiệm xã hội của bạn. Mặc dù bạn có thể biết được vị trí của bạn trong gia đình nhưng đã đến lúc bạn phải biết vị trí của bạn trong xã hội. Sự nghiệp trong chiêm tinh là một trọng tâm trong cuộc sống của bạn và sự nghiệp có thể mang lại sự ổn định và đầy đủ trong đời sống. Rủi ro đang ở đâu đó ngoài kia và bạn sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

About The Author

Reply